Sprognyheder

Arkiv for nyheder fra 'norden.org'

Vis uddrag
Manu Sareen og Christine Antorini: Vi skal styrke drengenes læselyst
norden.org -- 28/3
Vis uddrag
Internetteknologi skal styrke grønlandsk og de samiske sprog
norden.org -- 23/3
Vis uddrag
Den svenska regeringen satsar på finskan som minoritetsspråk
norden.org -- 1/12
Vis uddrag
Isländsk-skandinaviskt lexikonprojekt i hamn
norden.org -- 18/11
Vis uddrag
Innovativa lösningar för språkinlärning belönas av Nordiska ministerrådet
norden.org -- 12/10